รวยง่าย วอดวายเร็ว ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ โทร 1599 - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000