มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000