วันหยุดของท่าน แต่คือวันทำงานของพวกเรา - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

"วันหยุดของท่าน แต่คือวันทำงานของพวกเรา" ♥️♥️ เดินทางปลอดภัย ท่องเที่ยวให้สนุก มีความสุขมากๆ นะคะ ♥️♥️

 🚓🚓 ออกปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

และนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2562