สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 31 ธ.ค.61 เวลา 22.00 น. พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด

ได้เข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ณ วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธาน