รณรงค์ "หยุดซื้องาช้าง" - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เกี่ยวกับ ตม.

                          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 พ.ต.ท.ศิริชุณุพงศ์ จิตรจักร์ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมรณรงด์ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหยุดซื้องาช้าง เพื่อรณรงด์ให้ชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายค้างาช้าง หยุดซื้องาช้าง