4 ขั้นตอนสำหรับ แรงงานที่ไม่มีเอกสารแสดงตนและทำงานอยู่กับนายจ้าง ก่อนวันที่ 23 มิ.ย 60 - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000