ร้องเรียน - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ร้องเรียน

ได้รับความไม่สะดวกในการบริการ

ติดต่อ

ว่าที่ พ.ต.ท.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ

สว.ตม.จว.กำแพงเพชร

055-712-209 088-244-6256