ประชุมคณะอนุกรรมการฯ - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 8 ม.ค.61 เวลา 09.00 น พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้

ด.ต.บริวัฒน์ ณิชาชัยนิธิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนูษย์

จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.กพ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร