ตรวจแรงงานต่างด้าว - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 17 ม.ค.62 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับ

ทหาร ตำรวจ จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ปิดล้อมตรวจค้นตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน

อยู่ในพื้นที่ ต.สระแก้ว จ.กำแพงเพชร