ประชาสัมพันธ์งาช้าง - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 20 ม.ค.62 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สังการให้ ข้าราชการในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยว งดการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากงาช้าง และผลิดภัณฑ์ที่ทำ

จากสัตร์ป่าในประเทศไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร