ลดมลพิษฝุ่น PM2.5 - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 9 ก.พ.62 ตม.จว.กำแพงเพชร ได้นำรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลไปตรวจควันดำ

ลดมลพิษฝุ่น PM2.5