บูรณาการร่วมหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 15 มี.ค.62 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่

สืบสวนหาข่าวและรักษาความปลอดภัยฯ ในห้วงเลือกตั้ง