..จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 6 ก.พ.63 เวลา 09.00 น ตม.จว.กำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Week

จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส ณ. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร