...รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19... - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000