Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 08.00 น พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร 

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ออกหน่วยร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดบางลาด ม.4 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

   

  

ด้วย สตม.ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เสียหาย จากการตกเป็นเหยื่อแก๊ง Romance Scam
ซึ่งกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ ใช้การสร้างสถานการณ์ให้ทุกอย่างเหมือนเป้นเรื่องจริง เพื่อขอความช่วยเหลือให้โอนเงินให้
โดยแนวโน้มของคนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
สตม.ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไป ระวังภัยแก๊ง Romance Scam
ให้สามารถรู้เท่าทัน สังเกตด้วยตนเองได้ในเบื้องต้น ก่อนตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้