Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 17 ม.ค.62 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับ

ทหาร ตำรวจ จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ปิดล้อมตรวจค้นตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ทำงาน

อยู่ในพื้นที่ ต.สระแก้ว จ.กำแพงเพชร 

   

     

 

วันที่ 10 ม.ค.62 เวลา 09.00 น นำโดย พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร

และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ บูรณาการร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ทหารฯ ,ตร.ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

,ตร.สืบสวนจังหวัดกำแพงเพชร ,เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ,เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

, ตร.ปคม. ร่วมกันออกตรวจแรงงานต่างด้าว และสถานประกอบการ ในจังหวัดกำแพงเพชร