Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

วันที่ 15 มี.ค.62 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร สั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่

สืบสวนหาข่าวและรักษาความปลอดภัยฯ ในห้วงเลือกตั้ง

วันที่ 20 ม.ค.62 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สังการให้ ข้าราชการในสังกัด

ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยว งดการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากงาช้าง และผลิดภัณฑ์ที่ทำ

จากสัตร์ป่าในประเทศไทย ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

  

วันที่ 8 ม.ค.61 เวลา 09.00 น พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร มอบหมายให้

ด.ต.บริวัฒน์ ณิชาชัยนิธิ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนูษย์

จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุม สนง.พมจ.กพ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.62 เวลา 05.00 น พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร

และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยแถวชุดปฏิบัติจู่โจม ปิดล้อม

ตรวจค้น ตามเป้าหมายผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติด 

  

 

วันที่ 30 ม.ค.62 ตม.จว.กำแพงเพชร ร่วมปล่อยแถวระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม

และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลวันตรุษจีน

และเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2562