Home - ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

154 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 พ.ต.ต.จักกราวุฒิ สุภาภรณ์ประดับ สว.ตม.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ ธนารักษ์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันตรวจสอบและรังวัดพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างที่ทำการถาวรของ

ตม.จว.กำแพงเพชร ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร  จ.กำแพงเพชร